Cảnh thu luyến lưu đêm sáng,
Song khách hơi mát tạm dừng.
Buông màn hận vì ngày ngắn,
Buộc lòng đối diện đèn đơn.

tửu tận tình do tại