Bờ sông cỏ đã xanh xanh,
Đi về xa lắm kinh thành Lạc Dương.
Trượng phu xưa đã lên đường,
Chưa về, ngay cả tin sương chẳng màng.
Trường Thành vạn dặm quan san,
Hoàng hôn gió cát ngập tràn khắp nơi.
Núi sông phóng mắt xa vời,
Buồn lo theo tới chân trời vấn vương.
Chàng đi, chí gửi bốn phương,
Còn em phòng vắng náu nương tháng ngày.
Công danh không dễ vận may,
Bi hoan ly hợp từ nay thường là.
Khách từ đường bắc về qua,
Rất mừng chàng có thư nhà tin vui.
Mở thư cẩn thận bùi ngùi,
Có lời an ủi khuyên thôi phiền rầy.
Công thành chàng sẽ về ngay,
Yên tâm cho bỏ những ngày xa nhau.

tửu tận tình do tại