Khách khởi hành đêm thu gió nổi
Khách xuôi nam mộng lối sông Tương
Một dòng trong vắt vô lường
Nơi hai phi hận tình trường muôn niên
Nga Hoàng nở đồng tiền hai má
Nữ Anh trang điểm khá vừa lòng
Mày ngài chấm mớ tóc hong
Một làn da ngọc tươi hồng thơm hương
Cùng ngâm vịnh đông phương trời mọc
Đàn trầm ngâm tấu khúc Nam Phong
Tiếng đàn đứt nối mơ mòng
Khơi bao nỗi nhớ u trầm lâu nay
Bàn tay nhỏ lung lay mộng cũ
Đêm hoang liêu buồn rũ tâm tư
Tâm tư nào dễ thành lời
Ruột như quặn thắt một đời không nguôi
Gối ngọc lạnh chừ không thể ngủ
Đêm sâu chừ sương phủ mênh mông
Trong gương nào thấy mi cong
Gầy gầy một mảnh trăng chong trước đài
Mảnh trăng kia khi đầy khi khuyết
Đôi mày ngài tha thiết không rời
Mắt này nguyện giống trăng kia
Trên đường vạn dặm không chia xa người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.