山中

飢拾松花渴飲泉,
偶從山後到山前。
陽坡軟草厚如織,
睏與鹿麛相伴眠。

 

Sơn trung

Cơ thập tùng hoa, khát ẩm tuyền,
Ngẫu tòng sơn hậu đáo sơn tiền.
Dương pha nhuyễn thảo hậu như chức,
Khốn dữ lộc mê tương bạn miên.

 

Dịch nghĩa

Đói nhặt hoa thông, khát uống nước suối,
Tình cờ đi vào sau núi thì cũng ra tới trước núi.
Sườn núi phía nam cỏ mềm mọc nhiều như đan vào nhau,
Ngủ cùng hươu lớn hươu nhỏ coi nhau như bạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đói hoa thông, khát dùng nước suối
Vào núi sau ra núi trước thôi
Sườn núi nam, cỏ tốt tươi
Bạn cùng hươu, tối ngủ vùi với nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đói dùng nước suối, khát hoa thông
Núi trước non sau dạo gót chân
Cỏ dệt sườn nam khoe vẻ biếc
Nhởn nhơ bầu bạn với nai rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đói nhặt hoa thông, khát suối nguồn,
Tình cờ sau núi trước non luôn.
Sườn nam cỏ mọc đan mềm mại,
Hươu lớn hươu con bạn một luồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khát dùng suối đói hoa thông,
Chợt vào trước núi cũng vòng núi sau.
Cỏ mềm nam núi đan nhau,
Ngủ cùng hươu lớn, coi bầu bạn nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời