Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2021 16:48, số lượt xem: 86

Thấp thoáng trời đêm mắt tiên nga
Trông về trần thế lệ nhạt nhoà
Đêm về cảnh vật mờ tan cả
Bóng hình ai đó mãi đi xa