Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2021 10:50, số lượt xem: 43

Thủ đô thương mại Canada,
Nay bị Toronto vượt qua.
Hơn sáu mươi phần dân tiếng Pháp,
Thu dung văn hoá Pháp Anh hoà.
Nhà thờ kiến trúc theo Gothic,
Thành phố công viên núi Hoàng Gia.
Cuộc sống thanh bình không hối hả,
Người dân thân thiện sống chan hoà.