Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/10/2021 18:52, số lượt xem: 78

Gió man mát bờ tre nghe xào xạc,
Trời ửng hồng, mặt nước gợn lăn tăn,
Làn khói bốc nếp nhà tranh rời rạc,
Vươn mình nặng nhọc tựa hơi tàn.

Gà tỉnh giấc nhãy giàn đi kiếm chác,
Heo trong chuồng eng éc giục đòi ăn,
Bên bếp lửa mẹ già đang cắt lát,
Khoai sắn dùng ăn độn giáp mùa khan.

Bên ao nước đàn vịt con bơi lội,
Ra khỏi lồng xuống nước vội tung tăng,
Trên đường quê bà gánh hàng bước vội,
Kịp chuyến đò ra chợ bán hàng chăng?