Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2021 20:11, số lượt xem: 89

Xem trong lịch sử Trung Hoa,
Nhiều triều đại đã kéo dài ngàn năm.
Cuối cùng sụp đổ mất tăm,
Cũng vì vua cuối gian dâm đàn bà.
Ba triều đại lớn đó là:
Hạ triều rồi tới Thương và Tây Chu.
Hạ thì Muội Hỉ làm hư,
Tửu trì, xé lụa cải như nam ngồi (1),
Trên đùi vua để chầu thôi,
Đưa ra quyết định vua thời phải nghe.
Chư hầu bất mãn kéo về,
Cùng Thành Thang đánh nhất tề Hạ vong.
Nhà Thương thành lập đã xong,
Cuối đời lại có Trụ vương bạo tàn.
Tửu trì tắm rượu say tràn,
Nhục lâm với Lộc đài tàn hại dân.
Mê Đát Kỷ, giết Tỷ Can,
Moi tim chín lỗ trung thần gián can.
Mỹ nhân Kỷ đẹp tuyệt trần,
Khi nàng nổi giận lạc thần Đế Tân (2).
Tình cờ nàng lấy cây trâm,
Thức ăn nóng gắp khỏi cầm bỏng tay (3).
Nảy ra ý tưởng làm ngay.
Đũa vàng dùng gắp hằng ngày vua tôi.
Từ đây đôi đũa ra đời,
Ghi công Đát Kỷ đáng thôi việc thường..
Gian dâm vô độ thất thường,
Ngoại tình Ấp Khảo Cơ Xương cha người (4).
Chàng trai bất mãn nàng rồi,
Bị nàng làm mắm đem mời Cơ Xương.
Cơ Xương tức Chu Văn Vương,
Tử Nha phò tá diệt Thương một ngày.
Trụ vương tự tử Lộc đài,
Mỹ nhân Đát Kỷ, sa ngay chém đầu (5).
Nhà Chu triều đại khá lâu,
Tám trăm năm lẻ vua đầu Vũ vương,
Cuối Tây Chu có U vương,
Mê nàng Bao Tự mở đường xâm lăng.
Nàng Bao chẳng nói chẳng rằng (6).
Hương thơm hấp dẫn lạc thần vua U.
Vua yêu mê đắm như mù,
Chẳng còn phân biệt thực hư lệnh truyền.
Lửa đài phong hoả dốt lên,
Khi không có giặc quân Phiên vây thành.
Chư hầu lật đật về nhanh,
Có đâu gặp giặc họ đành rút đi.
Nàng Bao nở nụ cười khì.
U vương thoả mãn khinh khi chư hầu.
Ít lâu sau Khuyển Nhung vào,
Vua sai đốt lửa chư hầu chằng nghe.
Tây Chu đại bại thảm thê,
U vượng bị giết, Bao thì mất tin(7).
Bình vương kế vị dời kinh,
Lạc Dương kinh mới, Khuyển Nhung dễ phòng.
Xuân Thu có Tấn Hiến Công,
Ly Cơ mê hoặc phế giòng trưởng ngay.
Đại thần nổi loạn một ngày,
Ly Cơ tự tử, bỏ thây con mình (8).
Hồng nhan hoạ thuỷ, bởi tình,
Trượng phu mê đắm bóng hình mỹ nhân.
Càng cao quyền lực càng cần,
Tránh trao chức vụ người thân, gia đình.

Chú thích:
(1) Muội Hỉ thích mặc trang phục nam giới, đội mũ, đeo kiếm, mỗi khi Hạ Kiệt lâm triều thì ngồi lên đùi của ông dự chầu.
(2) Trụ Vương.
(3) người dân khi ấy vẫn ăn bằng cách bốc bằng tay là chủ yếu, khi đang tiếp đồ ăn cho Trụ Vương, Đát Kỷ sợ hãi nhận ra món này đang hơi nóng. Vì sợ bị phạt nặng, nàng nhanh trí dùng luôn hai chiếc trâm cài đầu để “gắp” đồ ăn cho vua. Vừa dâng, nàng vừa thổi, nhờ đó, món ăn lại rất vừa miệng Trụ Vương. Đát Kỷ hạ lệnh cho thợ chế tác ra đôi đũa vàng để tiện dùng. Từ đó, đôi đũa mà chúng ta thường sử dụng đã chính thức ra đời.
(4)Bá Ấp Khảo là con trưởng của Cơ Xương (Chu Văn Vương)
(5) Bị Khương Tử Nha chém đầu.
(6) Bao Tự không chịu cười.
(7) Bao Tự mất tích hoặc bị bắt về Khuyển Nhung.
(8) Con Ly Cơ là Cơ Hề Tề bị giết.