Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2021 20:43, số lượt xem: 63

Một thiên tình sử não nề,
Quỳnh Như- Đan Phượng hẹn thề dỡ dang.
Chàng là hàn sĩ đa mang,
Chí trai hồ thỉ ngang tàng tài hoa.
Nàng nơi khuê các lụa là,
Vượt vòng lễ giáo thiết tha với tình.
Giữ lời thề ước đinh ninh,
Ép duyên nàng quyết liều mình mà thôi.
Rày đây mai đó chán đời,
Anh hùng tráng sĩ mềm môi rượu chè.
Từ đây kẻ sĩ Chiêu Lỳ,
Vai mang rượu ních tì tì ngày đêm.
Mong về cho sớm cõi trên*,
Gặp cùng tiên bụt, vẹn nguyền Quỳnh Như?

* Tâm sự chán đời Phạm Thái thể hiện trong bài thơ Tự thán.