Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2021 04:45, số lượt xem: 58

Trời trong đêm trước mây vừa tan,
Sáng sớm trời nghiêng mây ráng cam.
Trưa nắng chói chang mây sắc trắng,
Chiều tà đêm xuống kéo mây vàng.