Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2021 21:17, số lượt xem: 64

Bạn bè nông nghiệp ở Cali,
Họp mặt hằng năm định đúng kỳ.
Gặp bạn: Lang, Buông, Giang, Danh, Chính,
Tại nhà hàng Mỹ Tho Hoa Kỳ.
Hàn huyên khiêu vũ cùng ca hát,
Ôn chuyện ngày xưa, chuyện một thì.
Hoàn cảnh mỗi người đều mỗi khác,
Ước gì thế giới chẳng phân ly.