Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2021 20:42, số lượt xem: 57

Tú Uyên hàn sĩ đa tình,
Một lần thấy Giáng Kiều xinh mê liền.
Phải chăng sắp đặt cõi tiên,
Để nàng giác ngộ một hiền sĩ Nho.
Tin theo Tiên Phật tín đồ,
Thoát ly thực tại đạo Nho bất toàn.
Tranh giành danh lợi vua quan,
Bức tranh xã hội bất an hàng ngày.
Tu tiên rời thế giới này,
Bay về tiên giới hưởng đầy vinh hoa.