Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2021 15:49, số lượt xem: 193

Cám ơn các bạn đã mừng tôi,
Nay đã lên U tám bó rồi.
Mong dịch hết nhanh đi gặp bạn,
Tháng năm còn lại hãy vui cười.

Cám ơn các bạn chúc mừng,
Mới ngày nào đó đã từng chen vai,
Giảng đường hun hút ngáp dài,
Mà nay tám bó đường dài ngại đi.
Mong mau hết dịch Cô Vi,
Để còn gặp mặt đến kỳ năm mươi (1).
Khoá 10 kỹ niệm Trường rời (2),
Anh em cố gắng đường đời chớ xa.

(1) 50 năm tốt nghiệp KS NLS
(2) tốt nghiệp1972