Vầng dương lấp lánh phía ven sông
Anh nắm tay em lúa mượt đồng
Sang chúc ông bà phúc lộc thịnh
Vào mừng bố mẹ đức tâm trong
Khai trò trống dục vang thôn Bắc
Mở hội cờ dong rợp bản đông
Phấn khởi nhà nhà vui đón tết
Mừng Xuân rạng rỡ đất tiên Rồng.

Phương Nam