Đường phố vang lên một tiếng boong
Nghe như chũm choẹ chạm bù loong
Trên xe lổn ngổn đầy tô bát
Dưới tủ lềnh kềnh đủ chảo soong
Há miệng phì phò thanh củi bếp
Vươn tay chống chõi chiếc ba toong
Hàng quen hiếu khách ai không biết
Hủ tíu nam vang của chú thoòng

Ngọc Thuỵ