Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2015 07:33, số lượt xem: 353

Hửng sáng Thu vàng quyện lá rơi
Bình minh rực rỡ đỏ chân trời
Thơm bừng đoá Huệ âm thầm giỡn
Ngát toả bông Hồng lặng lẽ chơi
Nỗi nhớ trào dâng đầy cảnh phận
Niềm vui cuộn đến ngập hương đời
Không gian thắm đượm hoà ngày mới
Thoảng gió may về Hạ nghỉ ngơi.