Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2015 15:51, số lượt xem: 414

Cà sa phủ kín toạ mây ngàn
Cõi Phật mơ về kiếp hợp tan
Ước bỏ đời nghèo ân thánh tặng
Mong vùi phận khổ phúc trời ban
Đường trần khấn vái xin dâng đạo
Khoảnh tục cầu kinh nguyện tế đàn
Rộng mở tâm lòng tu thiện mỹ
Chờ ngày trả hết nợ dương gian.