Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/08/2014 21:21

Về quê hương, dạo ấy giêng hai
bên đình lộc nõn trên cây gạo
gặp người thương khăn thêu áo gấm
cây dân ca ngọt lịm mưa xuân

Em chờ ai đứng đó tần ngần
hội tan rồi chân không muốn bước
cỏ non xanh như lời hẹn ước
giêng hai ai ngỏ cùng ai!


Nguồn: Huơng tóc (thơ), Lương Sơn, NXB Hội nhà văn, 2010