15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2018 00:59

次朝鮮國徐宰相詩韻

萬里皇華使,
來觀上國光。
衣冠同一制,
萍水各他鄕。
東海波濤闊,
南天日月長。
何時重再會,
極目永相望。

 

Thứ Triều Tiên quốc Từ tể tướng thi vận

Vạn lý hoàng hoa sứ,
Lai quan thượng quốc quang.
Y quan đồng nhất chế,
Bình thuỷ các tha hương.
Đông hải ba đào khoát,
Nam thiên nhật nguyệt trường.
Hà thì trọng tái hội,
Cực mục vĩnh tương vọng.

 

Dịch nghĩa

Đi sứ hoàng hoa đường muôn vạn dặm,
Đến đây ngắm xem phong cảnh thượng quốc.
Thấy y quan áo mũ cùng một chế độ,
Duyên bèo nước mỗi người cùng làm khách tha hương.
Cảnh biển đông sóng rộng mênh mông,
Cõi trời Nam vẫn ngày tháng trường.
Bao giờ lại được hội ngộ đây,
Tận cùng ngong ngóng trông theo.


Bài thơ này hoạ vần thơ của tể tướng Triều Tiên là Từ Cư Chính 徐居正 (1420-1488) khi hai người cùng đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) và gặp nhau năm 1460 (đời Minh Thành Tông) tại Yên Kinh. Bài thơ được thấy chép trong Tứ giai thi tập 四佳詩集 của Từ Cư Chính cùng ba bài thơ khác được cho là của Từ Cư Chính tặng Lương Như Hộc.

Sách Thành Tông thực lục cho biết Từ Cư Chính làm thơ, được Lương Hộc hoạ lại. Sau đấy Từ Cư Chính cảm xúc làm liên tiếp 10 bài thơ đáp lại, và Lương Hộc đã thán phục khen “Chân thiên hạ kỳ tài dã!” (Bậc kỳ tài thực sự trong thiên hạ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Muôn dặm đi sứ Hoàng hoa
Đến xem thượng quốc thực là phong quang
Cũng cùng chế độ y quan
Cũng duyên bèo nước tha hương quê người
Biển đông trời rộng sóng dài
Cõi Nam ngày tháng đưa thoi vẫn dường
Bao giờ hội ngộ một phương
Tận cùng tầm mắt vấn vương trông vời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Vạn dặm đi sang sứ
Tới xem thượng quốc quang
Áo khăn cùng một kiểu
Bèo nước đều tha hương
Sóng gió biển đông rộng
Trời Nam nhật nguyệt trường
Bao giờ sẽ gặp lại
Cùng ngóng dõi xa đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi sứ hoàng hoa muôn dặm đường,
Đến đây ngắm cảnh nước thiên vương.
Y quan áo mũ cùng qui cách,
Bèo nước duyên người khách biệt hương.
Đông hải mênh mông cảnh sóng rộng,
Trời Nam một cõi tháng ngày trường,
Bao giờ hội ngộ nơi đây được,
Trông ngóng tận cùng mãi vấn vương.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi vạn dặm sứ hoàng hoa,
Cảnh thượng quốc xem muốn đến qua.
Áo mũ y quan cùng chế độ,
Gặp duyên lữ khách bèo nước hoà.
Biển đông sóng rộng mênh mông cảnh,
Bờ cõi trời Nam ngày tháng dài.
Mới được bao giờ đây hội ngộ,
Tận cùng mong ngóng dõi theo hoài.

11.00
Trả lời