14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/03/2007 13:25 bởi Vanachi
Lương Minh Cừ sinh năm 1952 tại Thái Bình, hiện là giảng viên khoa Triết học, Đại học Mở bán công TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Chân trời vùng sâu