Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/03/2015 14:54 bởi tôn tiền tử
Lương Khắc Ninh (1862-1943) nguyên quán Quảng Nam, sinh tại Bảo Hựu, Bảo An, Bến Tre, tốt nghiệp trung học, làm công chức, sau lên Sài Gòn làm báo, cổ động phong trào Duy Tân, gửi thơ khuyên vua Khải Định nên tiếp thu và thực thi chủ trương của Phan Chu Trinh.