Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Nguyễn Mỹ (17 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (6 bài)
Tạo ngày 17/12/2019 00:04 bởi tôn tiền tử
Lương Duy Thứ sinh năm 1935, quê Lệ Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình, từng học Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc). Ông dạy học từ năm 1960 ở các Trường Đại học Vinh, Việt Bắc, Hà Nội và Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (nay là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Sau khi về hưu, ông sống ở Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác