Rèm son cột hoạ giữa mưa mây,
Sáng xem Nam Phố chiều Non Tây.
Người thơ nếu gió thuyền không đến,
Lầu gác bên sông chẳng quấy rầy.

tửu tận tình do tại