答姬詩

偶到揚州悔到家,
親知留滯不因花。
塵侵寶鏡雖相待,
長短歸時不及瓜。

 

Đáp cơ thi

Ngẫu đáo Dương Châu hối đáo gia,
Thân tri lưu trệ bất nhân hoa.
Trần xâm bảo kính tuy tương đãi,
Trường đoản quy thì bất cập qua.

 

Dịch nghĩa

Tình cờ đến Dương Châu, mới hối hận đến nàng mới phải,
Xin nàng hãy hiểu, ta đến trễ không phải vì mê hoa.
Ta hiểu rằng gương soi phủ bụi vì nàng chờ quá lâu,
Sớm muộn cũng sắp về thôi, nhưng không kịp ăn dưa chín đâu.


Bài thơ này được chép trong "Thi thoại tổng quy" 詩話總龜 do Nguyễn Duyệt 阮閱 đời Tống soạn. Lời dẫn viết: Lý chủ bạ chơi Quảng Lăng, qua mùa xuân vẫn chưa về, vợ ông gửi bài thơ có ý trách, ông đáp lại bằng bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lỡ đến Dương, đến em mới phải
Chẳng vì hoa trễ nải đến em
Chờ anh gương phủ bụi lem
Ngày về sớm muộn, dưa xem qua rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến Dương Châu đáng lẽ về nàng,
Không phải mê hoa đến trễ tràng.
Ta hiểu chờ lâu gương phủ bụi,
Sắp về không kịp hưởng dưa vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương Châu đáng lẽ về nàng,
Không phải mê hoa trễ tràng về đâu.
Gương phủ bụi nàng chờ lâu,
Sắp về không kịp chín đâu dưa vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời