Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2014 12:13

寄詩

去時盟約與心違,
秋日離家春不歸。
應是維揚風景好,
恣情歡笑到芳菲。

 

Ký thi

Khứ thì minh ước dữ tâm vi,
Thu nhật ly gia xuân bất quy.
Ưng thị Duy Dương phong cảnh hảo,
Tứ tình hoan tiếu đáo phương phi.

 

Dịch nghĩa

Lúc đi ước hẹn thế nào mà nay vi phạm,
Đi từ mùa thu mà xuân chưa trở lại.
Có lẽ phong cảnh ở Duy Dương đẹp,
Nên hứng tình đã tìm đến chốn hoa thơm vui cười chăng?


Bài thơ này được chép trong "Thi thoại tổng quy" 詩話總龜 do Nguyễn Duyệt 阮閱 đời Tống soạn. Lời dẫn viết: Lý chủ bạ chơi Quảng Lăng, qua mùa xuân vẫn chưa về, vợ ông gửi bài thơ này có ý trách.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi ước hẹn để rồi vi phạm
Thu ra đi xuân vẫn chưa về
Duy Dương phong cảnh đẹp ghê
Hứng tình cười nói cận kề hoa thơm?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế nào ước hẹn lại đơn sai,
Thu biệt xuân về ngóng nhạn hoài.
Phong cảnh Duy Dương nào phải đẹp,
Hứng tình tìm đến chốn hoa thơm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ước hẹn sao lại còn sai,
Thu đi xuân lại ngóng hoài chàng thôi.
Duy Dương cảnh đẹp phải rồi,
Hứng tình chàng đến vui cười hoa thơm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời