Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 16:07

奉和初春幸太平公主南莊應制

傳聞銀漢支機石,
復見金輿出紫微。
織女橋邊烏鵲起,
仙人樓上鳳凰飛。
流風入座飄歌扇,
瀑水侵階濺舞衣。
今日還同犯牛斗,
乘槎共逐海潮歸。

 

Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế

Truyền văn Ngân Hán chi cơ thạch,
Phục kiến kim dư xuất Tử Vi.
Chức Nữ kiều biên Ô Thước khởi,
Tiên nhân lâu thượng Phụng Hoàng phi.
Lưu phong nhập toạ phiêu ca phiến,
Bộc thuỷ xâm giai tiễn vũ y.
Kim nhật hoàn đồng phạm Ngưu, Đẩu,
Thừa tra cộng trục hải triều quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nghe đồn Ngân Hán còn đá dệt
Lại thấy xe vàng vượt Tử Vi
Chức Nữ bên cầu Ô Thước dựng
Người tiên trên gác Phượng Hoàng phi
Gió vần cung quán lay ca quạt
Thác đổ sân thềm ẩm vũ y
Nay buổi chung vai vượt Ngưu, Đẩu
Cưỡi bè cùng lướt biển sóng về


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghe truyền Vân Hán đá huyền cơ
Lại thấy xe vàng hiện Tử Vi
Chức Nữ bên cầu chim thước nhảy
Người tiên trên tháp phượng hoàng bay
Quạt bay gió thổi tràn nơi hát
Thác nước đổ thềm ướt vũ y
Ngưu, Đẩu hôm nay cùng lại lấn
Thuỷ triều theo biển cưỡi bè về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe đồn Ngân Hán còn đá nền,
Thấy Tử Vi xe vàng vượt lên.
Chức Nữ bên cầu Ô Thước nhảy,
Phượng Hoàng trên gác của người tiên.
Gió bay vào quán lay ca quạt,
Áo múa nước văng ướt tại thềm.
Ngưu, Đẩu chung vai nay quyết vượt,
Lướt cùng biển sóng cưỡi bè trên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời