Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:42

秋夕書事寄友人

信斷關河遠,
相思秋夜深。
砌蛩聲咽咽,
簷月影沉沉。
未遂青雲志,
那堪素髮侵。
吟餘成不寐,
徹曙四鄰砧。

 

Thu tịch thư sự ký hữu nhân

Tín đoạn quan hà viễn,
Tương tư thu dạ thâm.
Thế cung thanh yết yết,
Diêm nguyệt ảnh trầm trầm.
Vị toại thanh vân chí,
Na kham tố phát xâm.
Ngâm dư thành bất mị,
Triệt thự tứ lân châm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cách quan san không nghe tin tức
Đêm thu dài bao nỗi tương tư
Dế ngoài thềm nghẹn ngào u oán
Mái nặng nề bóng nguyệt phù hư
Nuối chí lớn mà lòng chưa toại
Khổ biết bao tóc trắng muộn phiền
Ngủ không được thơ ngâm đến sáng
Tiếng chày vang bốn phía láng giềng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tin gián đoạn quan san cách trở
Tương tư hoài nhung nhớ suốt đêm
Dế mèn uất nghẹn bên thềm
Trăng dần dần hạ bên trên mái nhà
Chí công danh vẫn là chưa toại
Chịu không xong tóc lại bạc phơ
Ngâm hoài ngủ chẳng thành mơ
Tiếng chày hàng xóm cơ hồ thâu canh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời