Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:52

再到山陽尋故人不遇其二

欲問當年事,
耕人都不知。
空餘堤上柳,
依舊自垂絲。

 

Tái đáo Sơn Dương tầm cố nhân bất ngộ kỳ 2

Dục vấn đương niên sự,
Canh nhân đô bất tri.
Không dư đê thượng liễu,
Y cựu tự thuỳ ty.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Muốn hỏi chuyện năm xưa
Bạn cày đều không biết
Liễu sót trên đê hoang
Buông tơ như thời trước

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc trong năm muốn tìm người hỏi
Các nông dân đều nói không hay
Liễu đê hoang vắng đến nay
Như xưa vẫn cứ tơ bay đều đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời