Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:51

再到山陽尋故人不遇其一

維舟登野岸,
因訪故人居。
亂後知何處,
荊榛匝弊廬。

 

Tái đáo Sơn Dương tầm cố nhân bất ngộ kỳ 1

Duy chu đăng dã ngạn,
Nhân phỏng cố nhân cư.
Loạn hậu tri hà xứ,
Kinh trăn táp tệ lư.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Buộc thuyền, lên bờ vắng
Để thăm tin cố nhân
Biết ở đâu sau loạn
Nhà nát đầy cỏ trăn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buộc thuyền bờ sông rừng cất bước
Nhân đi thăm bạn trước ở đây
Sau cơn loạn nào có hay
Toàn là gai góc bao vây túp lều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời