Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:47

江南重會友人感舊

江南重會面,
聊話十年心。
共立黃花畔,
空驚素髮侵。
斜陽浮遠水,
歸鳥下疏林。
牽動詩魔處,
涼風村落砧。

 

Giang Nam trùng hội hữu nhân cảm cựu

Giang Nam trùng hội diện,
Liêu thoại thập niên tâm.
Cộng lập hoàng hoa bạn,
Không kinh tố phát xâm.
Tà dương phù viễn thuỷ,
Quy điểu hạ sơ lâm.
Khiên động thi ma xứ,
Lương phong thôn lạc châm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Nam ngày gặp lại
Vui nói chuyện mười năm
Bờ hoa vàng cùng đứng
Kinh ngạc tóc hoa râm
Sông xa nổi bóng chiều
Chim về đáp rừng thưa
Hứng thơ thành ma điệu
Chày thôn theo gió đưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Giang Nam mừng vui gặp bạn
Chuyện tâm tình tản mạn mười năm
Bên giàn thơm ngát hoa vàng
Thảy đều kinh ngạc tóc đang bạc dần
Nắng chiều nổi trên sông xa thẳm
Chim bay về tổ ấm trong rừng
Xứ thơ ma quái quậy tung
Bởi làn gió thoảng tiếng làng đập châm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời