憶王孫-夏

風蒲獵獵小池塘,
過雨荷花滿院香。
沈李浮瓜冰雪涼。
竹方床,
鍼線慵拈午夢長。

 

Ức vương tôn - Hạ

Phong bồ lạp lạp tiểu trì đường,
Quá vũ hà hoa mãn viện hương.
Trầm lý phù qua băng tuyết lương.
Trúc phương sàng,
Trâm tuyến dung niêm ngọ mộng trường.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi vù vù, cỏ bồ rạp xuống bên ao,
Hương sen sau mưa (gió thổi) lùa khắp viện.
Mận chìm dưa nổi, lạnh như băng tuyết.
Giường trúc vuông,
Lười động kim chỉ sau giấc mộng trưa dài.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vi vu gió thổi mặt ao trong,
Mưa tạnh sen thơm khắp viện hương.
Mận nổi dưa chìm lạnh tựa băng,
Giường trúc vuông,
Kim chỉ mộng dài biếng ngó ngàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió reo xào xạc cỏ bờ ao
Mưa tạnh hương sen ngát phòng đào
Bập bềnh dưa mận băng tuyết rã
Nằm giường trúc
Vá may biếng nhác ngủ trưa lâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời