Trong rừng tre cất lều chân núi
Nơi hoang sơ nhìn tới xóm làng
Cả ngày thẳng giấc an nhàn
Gió xuân quét dọn gọn gàng trước sau

tửu tận tình do tại