竹枝其三

石壁千重樹萬重,
白雲斜掩碧芙蓉。
昭君溪上年年月,
獨自嬋娟色最濃。

 

Trúc chi kỳ 3

Thạch bích thiên trùng, thụ vạn trùng,
Bạch vân tà yểm bích phù dung.
Chiêu Quân khê thượng niên niên nguyệt,
Độc tự thiền quyên sắc tối nùng.

 

Dịch nghĩa

Vượt ngàn vách đá, vạn cây rừng,
Mây trắng hạ thấp xuống lá sen xanh.
Suối Chiêu Quân năm lại năm trăng vẫn riêng chiếu,
Bằng thứ ánh sáng nồng nàn nhất cho người đẹp.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi cao chớn chở cây đầy
Phù dung biếc ẩn nghiêng mây trắng chùng
Nguyệt còn rọi suối Chiêu Quân
Thuyền quyên bóng sắc cháy bừng thiên thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vách đá nghìn trùng, cây vạn trùng,
Nghiêng che mây trắng biếc phù dung.
Chiêu Quân suối ấy trăng luôn dọi,
Thùy mị riêng ai sắc tột cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt vạn cây rừng ngàn vách đá
Mây trắng sà suối lá sen xanh
Suối Chiêu Quân, ánh trăng thanh
Năm năm vẫn chiếu sắc dành riêng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời