Nghe ngâm thơ trữ tình đêm lặng
Điệu phong lưu Tiểu Tạ lừng danh
Như từ hoàng đế xuống dân
Như từ cung nguyệt giáng trần thế gian

tửu tận tình do tại