Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 14:23

井欄砂宿遇夜客

暮雨蕭蕭江上村,
綠林豪客夜知聞。
他時不用逃名姓,
世上如今半是君。

 

Tĩnh Lan Sa túc ngộ dạ khách

Mộ vũ tiêu tiêu giang thượng thôn,
Lục lâm hào khách dạ tri văn.
Tha thì bất dụng đào danh tính,
Thế thượng như kim bán thị quân.

 

Dịch nghĩa

Mưa chiều ào ào trên thôn bên sông,
Tối gặp khách lục lâm nói có nghe danh ta.
Khách không cho biết bí danh là gì,
Ngày nay một nửa người trên thế gian giống như ông.


Sách Đường thi kỷ sự có chép Thiệp một lần tới Cửu Giang, huyện Hoàn (nay là huyện An Khánh, tỉnh An Huy) thì gặp cướp, hỏi ai vậy. Người đi cùng nói đây là Lý bác sĩ (Thiệp từng nhậm Thái học bác sĩ). Kẻ cướp nói nếu là Lý Thiệp bác sĩ thì đây không cướp bóc. Nghe danh thi sĩ đã lâu, xin cho một bài thơ được không? Ông đáp lại bằng bài này. Tĩnh Lan Sa là tên thôn trong huyện Hoàn, lúc chuyện xảy ra là đời Mạt Đường, trộm cướp nổi lên tứ tung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm bên sông mưa đêm rả rích
Gặp lục lâm khách biết về ta
Bí danh khách chẳng nói ra
Thế gian một nửa người là như ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mưa tối Tiêu Tương trên xóm sông,
Lục Lâm hào khách được tương phùng.
Ngày sau không phải giấu tên họ,
Một nửa trên đời giống các ông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời