15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Thanh bình lạc (1)

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 18:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2006 07:18

清平調

年年雪裏,
常插梅花醉。
挼盡梅花無好意,
贏得滿衣清淚。
今年海角天涯,
蕭蕭雨鬢生華。
看取晚來風勢,
故應難看梅花。

 

Thanh bình điệu

Niên niên tuyết lý,
Thường tháp mai tuý.
Noa tận mai hoa hoa vô hảo ý,
Doanh đắc mãn y thanh lệ.
Kim niên hải giác thiên nhai,
Tiêu tiêu vũ mấn sinh hoa.
Khán thủ vãn lai phong thế,
Cố ưng nan khán mai hoa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm năm đạp tuyết
Giắt mai say tuý luý
Vò hết mai không mãn ý
Thêm đẫm áo đầy thanh lệ
Năm nay góc biển ven trời
Phơ phơ tóc điểm sương rồi
Xem thấy chiều về gió lộng
Hẳn chừng khó thấy hoa mai


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bao năm gội tuyết
Say khướt tóc cài mai
Lòng buồn vò cánh hoa nát bấy
Và áo ố lệ hoen đầy
Năm nay chân trời góc biển
Tóc cũng trổ hoa khá dày
Ta nghi mình già sức yếu
Muốn ngắm hoa thật khó thay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời