Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 20:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 10:10

夏日絕句

生當作人傑,
死亦為鬼雄。
至今思項羽,
不肯過江東。

 

Hạ nhật tuyệt cú

Sinh đương tác nhân kiệt,
Tử diệc vi quỷ hùng.
Chí kim tư Hạng Vũ,
Bất khẳng quá Giang Đông.

 

Dịch nghĩa

Sống phải làm người hào kiệt,
Chết cũng làm ma anh hùng.
Đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ,
Không chịu qua Giang Đông.


Lý Thanh Chiếu làm bài này sau khi xuống nam, ca ngợi Hạng Vũ “Không chịu qua Giang Đông”, ý chê trách vua tôi nhà Tống, yên bề một xó, không chịu lo tính việc khôi phục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Sống là người hào kiệt
Chết cũng ma anh hùng
Nay còn nhớ Hạng Vũ
Không chịu sang Giang Đông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Vân Hải

Sinh ra làm kiếp anh hùng,
Cho đà khi thác chẳng cùng đòi tôi.
Hạng Vương nay nhớ đến người,
Giang Đông khí khái chẳng lui đường về.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Sống đáng người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nhớ Hạng Vũ thà chết
Không chịu về Giang Đông.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sống nên bậc hào kiệt
Chết là ma anh hùng
Đến nay nhớ Hạng Vũ
Không chịu qua Giang Đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Huơng Lan

Sống làm người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nay nhớ Hạng Vũ vương
Khẳng khái chẳng qua sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời