Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 08:39

春宵自遣

地勝遺塵事,
身閒念歲華。
晚晴風過竹,
深夜月當花。
石亂知泉咽,
苔荒任徑斜。
陶然恃琴酒,
忘卻在山家。

 

Xuân tiêu tự khiển

Địa thắng di trần sự,
Thân nhàn niệm tuế hoa.
Vãn tình phong quá trúc,
Thâm dạ nguyệt đương hoa.
Thạch loạn tri tuyền yết,
Đài hoang nhậm kính tà.
Đào nhiên thị cầm tửu,
Vong khước tại sơn gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cảnh thanh nhãng cả việc đời
Ngồi nhàn lại nhớ những thời đã qua
Chiều êm, cành trúc la đà
Đêm khuya mờ tỏ bóng hoa trăng lồng
Đá ngăn suối nghẹn dòng trong
Trên con đường tắt rêu phong kín rồi
Lấy đàn với rượu làm vui
Non xanh quên hết chuyện ngoài trần gian


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Đất đẹp ngừng lo nghĩ
Thân nhàn nhớ tuổi xưa
Chiều êm gió thổi trúc
Đêm sáng trăng vờn hoa
Đá chạy biết khe cạn
Rêu phong trải ngõ xa
Phóng vui cùng đàn rượu
Quên phắt tại non mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cảnh đẹp việc xao nhãng,
Thân nhàn nhớ thiếu thời.
Chiều trong gió trúc lộng,
Đêm tối trăng hoa ngời.
Đường cụt rậm rêu phủ,
Đá dày nghẹn suối rơi.
Rượu đàn vui vẻ hẳn,
Núi biếc ở quên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh đẹp màn chi đến sự đời
Thân nhàn thêm nhớ chuyện xa xôi
Chiều êm gió thoảng cành tre động
Đêm vắng hoa lồng bóng nguyệt soi
Đá chặn suối khe dòng nước nghẹn
Đường xiên đài viện sắc rêu phơi
Rượu đàn sẵn có lòng thêm thú
Vui chốn non sâu mặc kệ đời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh đẹp làm sự đời sao nhãng
Thân an nhàn nhớ quãng vinh hoa
Gió chiều lay trúc la đà
Đêm khuya ngời ánh trăng ngà chiếu hoa
Đá ngổn ngang biết là suối tắc
Rêu phủ trên đường tắt đi xiên
Rượu đàn vui thú an nhiên
Tại nhà trên núi mọi phiền não tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cảnh đẹp lo chi việc
Thân nhàn nhớ tuổi qua
Chiều êm tre lộng gió
Đêm vắng nguyệt lồng hoa
Suối đá lăn dòng nghẽn
Đường rêu phủ dốc nhoà
Rượu đàn vui tận hưởng
Quên khuấy nhà non xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh xinh xao nhãng việc đời,
Thân nhàn lại nhớ chuyện thời xa xưa.
Chiều êm gió thoảng tre thưa,
Hoa lồng bóng nguyệt đêm mưa vắng người.
Suối khe đá chặn dòng trôi,
Đài hoang đường tắt rêu phơi sắc tàn.
Hứng thêm sẵn có rượu đàn,
Non xanh quên hết chuyện trần gian thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quên đời do cảnh đẹp
Nhàn rảnh nhớ năm hoa
Chiều tạnh gió qua trúc
Đêm khuya trăng chiếu hoa
Đá bày hay suối nghẽn
Rêu quạnh phủ lối ra
Vui vẻ nhờ đàn rượu
Nhãng quên tại núi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời