春日

欲入盧家白玉堂,
新春催破舞衣裳。
蝶銜花蕊蜂銜粉,
共助青樓一日忙。

 

Xuân nhật

Dục nhập Lư gia Bạch Ngọc đường,
Tân xuân thôi phá vũ y thường.
Điệp hàm hoa nhị phong hàm phấn,
Cộng trợ thanh lâu nhất nhật mang.

 

Dịch nghĩa

Muốn vào dinh Bạch Ngọc đường của quan trấn thủ họ Lư,
Gió xuân mới thổi áo quần bay như múa.
Bướm ngậm nhị hoa, ong mang phấn hoa,
Giúp làm thành một ngày bận rộn trước cửa lâu đài xanh.


Tác giả viết khoảng năm 847 thay lời vợ quan trấn thủ, ngày xuân đi thăm ông làm việc trong dinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn vào dinh quan Lư trấn thủ
Gió xuân lay như múa quần thoa
Bướm ngậm nhị, ong phấn hoa
Càng làm thêm rộn trước toà màu xanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Muốn viếng Lư gia bạch ngọc đường
Gió xuân thổi rách áo nghê thường
Phấn hoa lùa bướm, ong say nhuỵ
Khiến sáng lầu xanh rộn sắc hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn viếng quan Lư Bạch Ngọc đường,
Gió xuân bay thổi múa nghê thường.
Nhị hoa bướm ngậm, ong hoa phấn,
Bận rộn một ngày đài sắc hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Muốn vào nhà Bạch Ngọc  Lư gia
Xuân mới áo xiêm bay múa ca
Bướm ngậm nhị hoa ong ngậm phấn
Nhà xanh thêm bận một ngày qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời