微雨

初隨林靄動,
稍共夜涼分。
窗迥侵燈冷,
庭虛近水聞。

 

Vi vũ

Sơ tuỳ lâm ái động,
Sảo cộng dạ lương phân.
Song quýnh xâm đăng lãnh,
Đình hư cận thuỷ văn.

 

Dịch nghĩa

Mới theo mây mù rừng động
Lại chia sẻ một chút mát mẻ cùng đêm
Lan can đàng xa đèn lạnh lẽo.
Sân vắng nghe tiếng mưa gần hơn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước theo rừng khí mù lay
Cho đêm thêm chút mát này chia phân
Song xa đèn lạnh lặng dần
Trong sân vắng, tiếng mưa gần, rõ hơn!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình

Theo mù rừng run rẩy,
Đêm lạnh ướt song thưa.
Lan can xa đèn  lạnh,
Sân vắng rõ tiếng mưa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vừa kéo mây rừng động
Cùng chia chút mát đêm.
Cửa xa đèn lạnh im
Sân vắng gần mưa  lộng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Khua mây khuấy động rừng cây
Cùng đêm một chút mát này phân chia
Song xa lạnh lẽo ánh đèn
Sân đêm nghe tiếng mưa reo cạnh mình

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ban đầu theo khí rừng bảng lảng
Cùng hơi đêm giá lạnh cộng thêm
Qua song tới tận đèn đêm
Ngoài sân vắng lặng nghe rền tiếng mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dõi bóng mây mù dâng
Chia lòng đêm mát tạnh
Đèn xa, song cửa lạnh
Sân vắng, tiếng mưa gần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới theo rừng động mây mù,
Lại chia sẻ chút lạnh thu đêm dài.
Lan can đèn lạnh xa ngoài.
Tiếng mưa sân vắng nghe hoài gần hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thoạt theo rừng động khí mây
Dần dần chia mát vơi đầy với đêm
Song xa lạnh lấn đèn thêm
Sân vắng gần nước êm đềm nghe mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời