Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 20:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2010 11:04

望喜驛別嘉陵江水二絕其二

千里嘉陵江水色,
含煙帶月碧于藍。
今朝相送東流後,
猶自驅車更向南。

 

Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 2

Thiên lý Gia Lăng giang thuỷ sắc,
Hàm yên đới nguyệt bích vu lam.
Kim triêu tương tống đông lưu hậu,
Do tự khu xa canh hướng nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sắc nước Gia Lăng trải dặm ngàn
Trăng lồng pha khói biếc hơn lam
Sáng nay tiễn bạn về đông hết
Còn một mình dong xe hướng nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Gia lăng ngàn dặm nước sông,
Sắc xanh biêng biếc trăng lồng khói mây.
Về đông tiễn bạn sáng nay,
Hướng nam ruổi ngựa còn ai với mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh sông Gia kéo dài ngàn dặm
Trăng lồng sương mang đậm nét lam
Sáng nay từ biệt dòng sông
Lên xe tiếp tục phương nam hành trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngàn dặm Gia Lăng nước với sông
Chuyển màu lam biếc khói trăng lồng
Sau khi tiễn bạn xuôi đông sớm
Nhắm hướng đông về xe ruổi dong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn dặm Gia Lăng trải sắc sông,
Trăng mang khói biếc mờ pha lồng.
Sau hồi tiễn bạn về đông sớm,
Mình nhắm hướng nam xe ruổi dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông nước Gia Lăng nghìn dặm sắc
Đeo trăng ngậm khói biếc hơn xanh
Sáng nay cùng tiễn về đông cả
Tự ruổi xe mình về hướng nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời