詠史其二

北湖南埭水漫漫,
一片降旗百尺干。
三百年間同曉夢,
鍾山何處有龍盤?

 

Vịnh sử kỳ 2

Bắc Hồ, Nam Đại thuỷ man man,
Nhất phiến hàng kỳ bách xích can.
Tam bách niên gian đồng hiểu mộng,
Chung Sơn hà xứ hữu long bàn?

 

Dịch nghĩa

Hồ Bắc Hồ và đập nước Nam Đại chỉ thấy mênh mang nước biếc,
Một ngọn cờ cao hàng trăm thước phấp phới bay, nhưng chỉ là cờ hàng mà thôi.
Ba trăm năm cũng chỉ giống như giấc mộng về sáng, rất chóng tàn,
Núi Chung Sơn làm sao có được thế long bàn hổ cứ ở chỗ nào?


Bài này nói về đất Kim Lăng cũng là Kiến Nghiệp, Kiến Khang, Nam Kinh.

Nguồn: Toàn Đường thi tuyển dịch chú, Dương Tả Nghĩa chủ biên, NXB Trường Xuân, Trung Quốc, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bắc Hồ Nam Đại nước mênh mang,
Trăm thước cờ cao gió, cờ hàng.
Ba trăm năm ấy mộng sớm tàn,
Chung Sơn hổ cứ long bàn thế sao?

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bắc Hồ Nam Đại mênh mang,
Gió cao trăm thước cờ hàng mà thôi.
Ba trăm năm mộng tàn rồi,
Chung Sơn "hổ cứ" hỡi ôi "long bàn"?!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước mênh mông đập nam, hồ bắc
Cột treo cao trăm thước cờ hàng
Ba trăm năm, mộng sớm tan
Núi Chung rồng ở, ngai vàng còn đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bắc Hồ, Nam Đại nước lao xao
Một mảnh cờ hàng trăm thước cao
Tàn mấy trăm năm cơn mộng sáng
Núi Chung rồng cuộn tận nơi nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc Hồ Nam Đại nước bao la,
Trăm thước cờ cao hàng giặc mà.
Giấc mộng ba trăm năm cũng chóng,
Chung Sơn hổ cứ long bàn xa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bắc hồ nam đập nước mênh mang
Một lá cờ hàng cao thước trăm
Khoảnh khắc ba trăm năm mộng sớm
Nơi nào rồng cuộn ở Chung San.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời