Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/01/2011 19:59

詠史其一

歷覽前賢國與家,  
成由勤儉破由奢。
何須琥珀方為枕,  
豈得真珠始是車。
運去不逢青海馬,  
力窮難拔蜀山蛇。
幾人曾預南薰曲,  
終古蒼梧哭翠華。

 

Vịnh sử kỳ 1

Lịch lãm tiền hiền quốc dữ gia,
Thành do cần kiệm phá do xa,
Hà tu hổ phách phương vi chẩm,
Khởi đắc trân châu thuỷ thị xa.
Vận khứ bất phùng Thanh Hải mã,
Lực cùng nan bạt Thục sơn xà.
Kỷ nhân tằng dự Nam huân khúc,
Chung cổ Thương Ngô khốc thuý hoa.

 

Dịch nghĩa

Xem sử những bậc tiên hiền nước nhà
Thành vì cần kiệm, bại vì xa hoa
Chỉ mong có hổ phách vuông làm gối
Đâu được trân châu trên chiến xa
Vận hết chẳng thấy ngựa biển xanh
Lực cùng không chém nổi rắn núi Thục
Bao người từng nghe khúc Nam huân
Rồi cũng tới Thương Ngô khóc hoa biếc


Bài thơ này tuy lấy tựa là vịnh sử, nhưng là làm truy niệm vua Văn Tông. Theo sử chép, vua Văn Tông biết rõ cái tệ của Mục Tông và Kính Tông, nên sau khi lên ngôi, ông "cố sức trị vì, bỏ những chuyện xa xỉ, thực hành tiết kiệm", mưu chuyện tiêu diệt bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương. Nhưng kết quả không được như ý, chuyện thất bại. Bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương lại càng hung hăng ngang tàng, Văn Tông phải "nhận chế nơi đám gia nô", uất ức không vui, đến tháng giêng năm Khai Thành thứ năm (840), vua mất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Xem sử người xưa nước với nhà
Thành do cần kiệm, phá - xa hoa
Chi mong hổ phách vuông làm gối
Nào được chân châu mới chiến xa
Vận hết khôn mong thêm hải mã
Lực cùng khó chém nổi sơn xà
Bao người từng dự ca Nam khúc
Kết cục Thương Ngô khóc thúy hoa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xem sử tiên hiền của nước nhà,
Thành do cần kiệm, bại  xa hoa.
Hổ phách gối đầu sao cho được?
Xe dát chân châu lại thế à!
Sức cùng rắn Thục Sơn sao chém,
Hết vận ngựa Thanh Hải đâu ra!
Mấy người được dự Nam Huân khúc?
Rốt cục Thương Ngô khóc thúy hoa!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Xem khắp xưa nay chuyện nước nhà,
Thành do cần kiệm, bại: xa hoa.
Đâu cần hổ phách đem làm gối,
Nào đợi chân châu đẩu tại xe.
Vận hết đừng mong Thanh Hải mã,
Sức cùng khó bắt Thục Sơn xà.
Mấy ai từng dự Nam huân khúc,
Muôn thuở Thương Ngô khóc thuý hoa.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Nước nhà điểm lại nay khi,
Thành do cần kiệm, bại vì xa hoa.
Đâu cần hổ phách gối ngà,
Lựa khi dát ngọc mới là xe vinh.
Ngựa trời vận hết không sinh,
Lực tàn bắt rắn cũng thành khó khăn.
Ai từng dự khúc Nam huân,
Thương Ngô mấy thuở khóc cùng lọng hoa.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

Bài thơ này tuy lấy tựa là vịnh sử, nhưng là làm truy niệm vua Văn Tông. Theo sử chép, vua Văn Tông biết rõ cái tệ của Mục Tông và Kính Tông, nên sau khi lên ngôi, ông "cố sức trị vì, bỏ những chuyện xa xỉ, thực hành tiết kiệm", mưu chuyện tiêu diệt bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương. Nhưng kết quả không được như ý, chuyện thất bại. Bọn hoạn quan Cừu Sĩ Lương lại càng hung hăng ngang tàng, Văn Tông phải "nhận chế nơi đám gia nô", uất ức không vui, đến tháng giêng năm Khai Thành thứ năm (840), vua mất.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mở sử xem hiền tài thuở trước
Thành do cần, bại tất do xa
Gối vuông hổ phách mong ra
Dám đâu có ngọc trưng xe quá phiền
Mây tan chẳng ngựa miền Thanh Hải
Lực tàn không chém nổi rắn rừng
Bao người nghe khúc Nam huân
Thương Ngô núi cổ khóc cùng thuý hoa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Xét chuyện người hiền của nước nhà
Được nhờ cần kiệm mất xa hoa
Sao mong hổ phách mài vuông gối
Lại có trân châu kết chiến xa
Vận hết ngựa Thanh tìm khó thấy
Sức cùng rắn Thục kiếm đâu ra
Mấy người biết khúc Nam Huân rõ
Vua Thuấn từ xưa đã khóc hoa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xem sử tiên hiền đất nước nhà,
Thành nhờ cần kiệm, bại xa hoa.
Chỉ mong hổ phách vuông làm gối,
Đâu được trân châu trên chiến xa.
Vận hết gặp đâu xanh ngựa biển,
Lực cùng không chém Thục sơn xà.
Bao người nghe khúc Nam huân ấy,
Cũng tới Thương Ngô khóc thuý hoa.

15.00
Trả lời