15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/07/2010 01:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 04/07/2010 01:12

無題四首其四(何處哀箏隨急管)

何處哀箏隨急管,
櫻花永巷垂楊岸。
東家老女嫁不售,
白日當天三月半。
溧陽公主年十四,
清明暖後同牆看。
歸來輾轉到五更,
梁間燕子聞長歎。

 

Vô đề tứ thủ kỳ 4 (Hà xứ ai tranh tuỳ cấp quản)

Hà xứ ai tranh tuỳ cấp quản,
Anh hoa vĩnh hạng thuỳ dương ngạn.
Đông gia lão nữ giá bất thụ,
Bạch nhật đương thiên tam nguyệt bán.
Lật Dương công chúa niên thập tứ,
Thanh minh noãn hậu đồng tường khán.
Quy lai triển chuyển đáo ngũ canh,
Lương gian yến tử văn trường thán.

 

Dịch nghĩa

Tiếng đàn tranh buồn theo tiếng sáo vang lên ở chốn nào,
Hoa đào nở trong ngõ sâu, dương liễu xanh thẳm bên bờ.
Cô gái ở nhà đông không lấy được chồng,
Giữa tiết tháng ba ngày xuân tươi đẹp.
Công chúa Lật Dương tuổi vừa mười bốn,
Khi tiết thanh minh ấm áp cùng đi ngắm cảnh xuân.
Lúc trở về trằn trọc đến canh năm,
Chỉ có con én trên xà nhà nghe tiếng thở dài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sáo nhặt đàn khoan vọng chốn nào,
Hoa đào rợp lối liễu xanh au.
Gái đông không mối tình vò võ,
Giữa tháng xuân nồng dạ xốn xao.
Công chúa Lật Dương vừa chớm mộng,
Thanh minh ấm áp dạo xuân đầu.
Đêm về thao thức đến trời sáng,
Riêng én trên rường thấu nỗi đau.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đàn buồn sáo vọng tự đâu nơi,
Ngõ thẳm đào phô, liễu thắm ngời.
Cô gái nhà Đông còn ở góa,
Giữa mùa xuân sắc tháng ba trôi.
Lật Dương công chúa năm mười bốn,
Dạo tiết thanh minh buổi ấm trời.
Lúc trở về đêm thao thức mãi,
Én nhà nghe thấu nỗi buồn thôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở nơi nào sáo đàn hoà hợp
Liễu bên bờ, ngõ hẹp đào hoa
Nhà đông chưa gả gái già
Trong ngày xuân thắm tháng ba nửa mùa
Công chúa Lật Dương vừa mười bốn
Tiết thanh minh cùng ngắm bên tường
Đêm về thao thức trên giường
Trên xà chỉ én nghe buông thở dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáo nhặt đàn khoan nhịp chuốt trau
Bờ khoe sắc liễu, ngõ phô đào
Tường đông một gái già thui thủi
Giữa tiết tháng ba sáng rực màu
Công chúa Lật Dương mười bốn tuổi
Thanh Minh nắng ấm dạo cùng nhau
Quay về trằn trọc năm canh mõi
Con én trên xà thấu nỗi đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng sáo đàn tranh vang chốn nào,
Hoa đào rợp ngõ liễu xanh màu.
Nhà đông cô gái chồng không có,
Giữa tiết tháng ba xuân đẹp sao!
Công chúa Lật Dương mười bốn tuổi,
Thanh minh khí ấm cảnh xuân đầu.
Trở về trằn trọc năm canh thức,
Chim én xà nhà nghe nổi đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời