25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 19:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2007 18:22

無題四首其二(颯颯東風細雨來)

颯颯東風細雨來,
芙蓉塘外有輕雷。
金蟾嚙鎖燒香入,
玉虎牽絲汲井回。
賈氏窺簾韓掾少,
宓妃留枕魏王才。
春心莫共花爭發,
一寸相思一寸灰。

 

Vô đề tứ thủ kỳ 2 (Táp táp đông phong tế vũ lai)

Táp táp đông phong tế vũ lai,
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi.
Kim thiềm niết toả thiêu hương nhập,
Ngọc hổ khiên ty cấp tỉnh hồi.
Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu,
Mật phi lưu chẩm Nguỵ vương tài.
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát,
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi.

 

Dịch nghĩa

Gió đông ào ạt, mưa phùn đến
Ngoài ao sen, tiếng sấm nhè nhẹ
Đốt hương bay qua chiếc khoá hình cóc vàng
Kín nước từ giếng có con hổ ngọc buộc tơ
Họ Giả nhìn qua rèm chàng quan huyện Hàn trẻ tuổi
Mật phi trao gối lại cho Nguỵ vương tài hoa
Lòng xuân thôi đừng cùng hoa đua nở
Một tấc tương tư là một tấc tro


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Rào rạt gió đông mưa nhẹ lan
Ngoài ao sen vẳng sấm vang ran
Cóc vàng ngậm khóa thiêu hương tỏa
Hổ ngọc quay dây múc giếng tràn
Trao gối Mật phi tài chúa Ngụy
Liếc rèm Giả thị trẻ quan Hàn
Lòng xuân chớ với hoa đua nở
Một tấc tương tư một tấc tàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa phùn  theo gió đông về  
Ngoài ao sen tiếng sấm nhè nhẹ vang.
Đốt hương qua khóa cóc vàng
Nước theo tơ ngọc hổ mang lên lần
Qua rèm Giả thấy Hàn quan
Mật phi trao gối Ngụy quân anh tài.
Lòng xuân nào sánh hoa khai
Tương tư một tấc, tro bày một gang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mưa nhẹ, gió đông đã thổi tràn,
Hoa sen ngoài bến sấm râm ran.
Cóc vàng in khoá hương xông toả,
Hổ ngọc dăng tơ nước chuyển hoàn.
Giữ gối Mật phi tài chúa Nguỵ,
Liếc rèm Giả thị trẻ quan Hàn.
Lòng xuân, hoa đẹp đừng tranh nở,
Một tất tương tư, tất bụi tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đông thổi mang mưa phùn tới
Phía ao sen sấm dội mơ hồ
Hương bay tự cóc vàng lò
Tay quay hổ ngọc, nước từ giếng lên
Gái họ Giả nhòm quan Hàn giỏi
Nguỵ vương tài được gối Mật phi
Lòng xuân đâu dám hoa thi
Tấc lòng thương nhớ khác gì bụi tro.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mưa bụi bay mờ trước gió đông
Ngoài sân sấm nhẹ rộn sen hồng
Khoá vàng khói toả bay hương ngát
Khoen ngọc tơ quay múc giếng trong
Giả thị vén rèm mơ sức trẻ
Mật phi trao gối đẫm tình nồng
Lòng xuân khôn sánh hoa đua nở
Mỗi tấc tương tư rụi tấc lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mưa nhỏ hơi xuân nhẹ thổi qua
Ngoài ao sen nở sấm vang xa
Cóc vàng ngậm khoá xông hương ngát
Hổ ngọc giăng tơ kín nước ra
Giả thị ghé rèm, Hà mỹ lệ
Mật phi trao gối, Nguỵ tài hoa
Lòng xuân khôn với hoa đua nở
Một tấc tương tư lạnh hải hà


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông ào ạt, mưa bời bời,
Tiếng sấm ao sen nhè nhẹ rơi.
Hình cóc khoá vàng hương toả đốt,
Buộc tơ hổ ngọc giếng trong khơi
Huyện Hàn trẻ tuổi nhìn quan Giả
Mật hậu gối trao tài Nguỵ vua.
Thôi chớ lòng xuân hoa dám nở,
Tương tư một tấc bụi tro đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời