Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/04/2010 02:04

無題(萬里風波一葉舟)

萬里風波一葉舟,
憶歸初罷更夷猶。
碧江地沒元相引,
黃鶴沙邊亦少留。
益德冤魂終報主,
阿童高義鎮橫秋。
人生豈得長無謂,
懷古思鄉共白頭。

 

Vô đề (Vạn lý phong ba nhất diệp chu)

Vạn lý phong ba nhất diệp chu,
Ức quy sơ bãi cánh di do.
Bích giang địa một nguyên tương dẫn,
Hoàng hạc sa biên diệc thiểu lưu.
Ích Đức oan hồn chung báo chủ,
A Đồng cao nghĩa trấn hoành thu.
Nhân sinh khởi đắc trường vô vị,
Hoài cổ tư hương cộng bạch đầu.


Tác giả làm bài thơ này vào năm Đại Trung thứ hai, khi rời khỏi Quế Quản, đi đường thuỷ ngang qua Đàm Châu (nay là thành phố Trường Sa), Hình Nam (nay là huyện Giang Lăng) trở về bắc. Bài thơ tả nỗi lòng buồn bã của người nửa đời làm mạc chức (lo việc giấy tờ trong trướng phủ), tuổi cao nhưng sự nghiệp chẳng thành, hoàn cảnh khó khăn, công danh mù mịt. Nhưng đó là nỗi lòng của người không cam chịu để mất tuổi hoa niên, ông muốn thi thố tài sức, vì nước nhà lập công.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sóng gió dặm ngàn thuyền lá chao,
Ở, về lần lữa biết khi nào.
Đôi bờ sông biếc khơi tình tứ,
Ven bãi hạc vàng lẻ xốn xao.
Ích Đức hồn oan còn báo chủ,
A Đồng nghĩa cả át trời thu.
Đời người há cứ long đong mãi?
Hoài cổ thương quê tóc bạc màu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Sóng cồn muôn dặm chiếc thuyền câu,
Đi ở lần khân chửa về đâu.
Sông biếc lòng quê trôi ngút ngát,
Hạc vàng lạc bãi bước lau chau.
Oan hồn Ích Đức đền ơn chúa,
Tiết nghĩa A Đồng át khí thu.
Không lẽ đời ta vô dụng mãi,
Tình quê nhung nhớ bạc phơ đầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền nan trước sông dài sóng gió
Ở hay đi do dự chưa thông
Phải qua đất lở thu sông
Đường qua Hoàng hạc e không tiện rồi
Hồn Ích Đức khôn nguôi báo chủ
Nghĩa A Đồng át cả trời thu
Đời lụn bại đến bao giờ?
Nhớ nhà chuyện cũ làm ta bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vạn dặm thuyền nan sóng gió trôi
Việc quan đi ở vẫn lôi thôi.
Sông xanh đất lở đưa cùng lối
Hoàng hạc cát bồi ít dám xuôi.
Ích Đức hàm ơn hồn báo chủ
A Đồng nghĩa khí tít ngang trời.
Kiếp người vô vọng sao dài mãi
Nhớ cổ luyến quê tóc trắng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thuyền lá dặm ngàn mặc gió đưa
Muốn về lại ở cứ chần chờ
Hạc vàng bãi đợi dừng đôi chút
Sông biếc dòng trôi khuất mấy bờ
Hồn vía Trương Phi đền chúa thượng
Nghĩa tình Vương Tuấn át thu xưa
Đời người đâu mãi là vô nghĩa
Quê cũ vời trông tóc bạc phơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm ngàn sóng gió thuyền chao,
Ở về lần lữa khi nào biết thông.
Đôi bờ tình tứ khơi sông,
Hạc vàng ven bãi cũng từng ít lâu.
Oan hồn Ích Đức nhiệm mầu,
A Đồng nghĩa cả át bầu trời thu.
Đời người lận đận mãi ru?
Tình quê thương nhớ tóc tơ bạc màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời