Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 18/04/2010 11:55

無題(聞道閶門萼綠華)

聞道閶門萼綠華,
昔年相望抵天涯。
豈知一夜秦樓客,
偷看吳王苑內花。

 

Vô đề (Văn đạo Xương Môn Ngạc Lục Hoa)

Văn đạo Xương Môn Ngạc Lục Hoa,
Tích niên tương vọng đế thiên nha (nhai).
Khởi tri nhất dạ Tần lâu khách,
Thâu khán Ngô vương uyển nội hoa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Nghe đến cửa trời Ngạc Lục Hoa
Năm xưa cùng ước tới thiên hà
Há hay khách gác Tần đêm ấy
Vườn uyển cung Ngô trộm ngắm hoa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xương môn Ngạc lục có nghe qua,
Năm ngoái cùng trông tận bến xa.
Há biết lầu Tần một tối khách,
Ngô vương vườn ngự rảo xem hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiên nữ ở Xương Môn Ngạc Lục
Ngày xưa từng có lúc ngóng nhau
Há chi đêm khách Tần lâu
Cung Ngô ngó trộm hoa châu trong vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngạc Lục Xương Môn nghe nói thôi
ngày xưa từng ngóng cuối chân trời.
Một đêm há chẳng làm Tần khách
vườn uyển Ngô hoa đã trộm coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nghe ở Xương thành Ngạc Lục Hoa
Năm xưa mộng đến cõi trời xa
Lầu Tần đêm ấy hay chăng khách
Ngự uyển cung Ngô ngắm trộm hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xương thành nghe Ngạc Lục Hoa,
Năm xưa mộng đến nơi xa chân trời.
Đêm lầu Tần khách biết thôi,
Cung Ngô ngự uyển trông vời ngắm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời