Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2007 18:29

無題(鳳尾香羅薄幾重)

鳳尾香羅薄幾重,
碧文圓頂夜深縫。
扇裁月魄羞難掩,
車走雷聲語未通。
曾是寂寥金燼暗,
斷無消息石榴紅。
斑騅只系垂楊岸,
何處西南待好風。

 

Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng)

Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng,
Bích văn viên đính dạ thâm phùng.
Phiến tài nguyệt sắc tu nan yểm,
Xa tẩu lôi thanh ngữ vị thông.
Tằng thị tịch liêu kim tẫn ám,
Đoạn vô tiêu tức thạch lựu hồng.
Ban chuy chỉ hệ thuỳ dương ngạn,
Hà xứ tây nam nhiệm hảo phong.

 

Dịch nghĩa

Màn hương đuôi phượng rủ nhiều tầng
Canh khuya may chiếc mũ tròn màu xanh biếc
Quạt như trăng, thẹn không che được khuôn mặt đẹp
Xe như tiếng sấm ran, át cả lời nói
Từng ngồi trong cô tịch, ánh đèm mờ mờ
Không rõ tin tức, hoa thạch lựu hồng
Chỉ buộc ngựa Ban truy bên cây thuỳ dương
Nơi nào có cơn gió lành thổi về tây nam

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Phượng vĩ màn hương mỏng mấy trùng
Canh khuya dệt biếc vấn tầng không
Quạt xoè sắc nguyệt che khôn khuất
Xe chạy vang ầm nói chẳng thông
Đây vốn tịch liêu tàn lửa ám
Nào hay tin tức lựu hoa hồng
Ngựa chuy chỉ buộc bên bờ liễu
Đâu chốn tây nam nhận gió nồng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Màn hương đuôi phượng rủ buông
Canh khuya may chiếc mũ tròn xanh tươi
Quạt trăng che thẹn mặt người
Xe như tiếng sấm, nên lời chẳng thông
Vắng tin hoa thạch lựu hồng
Ngồi trong cô tịch mông lung đèn tàn
Bờ thùy dương buộc ngựa Ban
Nơi nào gió mát tây nam thổi về.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hương là đuôi phụng mịt mùng bao,
Mũ biếc canh khuya may kết vào.
Quạt ẩn trăng lồng không mặt giấu,
Xe bôn sấm dậy chẳng lời trao.
Đã từng đêm ngắm đèn vàng sẫm,
Lại đứt tin đưa thạch lựu đào.
Buộc ngựa ban chuy bờ liễu rũ,
Tây nam gió mát, thổi về nao !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Phụng vĩ rèm thơm mấy lớp quanh,
Đỉnh màn hoa thắm vá tàn canh.
Quạt thêu bóng nguyệt khôn che thẹn,
Xe chạy rền vang chuyện khó thành.
Đêm thẳm cô liêu đèn lụi bấc,
Lưu khoe cành thắm bặt tin xanh.
Ban chuy vẫn buộc bên bờ liễu,
Chờ gió tây nam thổi đến gành.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thơm tho rèm phụng mấy lần che,
Vá đỉnh màn xanh bóng lẻ khuya.
Quạt rẽ hình trăng khôn giấu thẹn,
Xe ồn như sấm nói không nghe.
Đèn tàn đêm muộn còn thao thức,
Lựu nở người xa bặt tiếng về.
Tuấn mã chồn chân bên rặng liễu,
Gió lành đợi thổi đến đâu kia?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rủ nhiều tầng màn thơm đuôi phượng
Mũ canh khuya vẫn gượng may xong
Quạt không che được ánh trăng
Xe ồn như sấm nghe không được lời
Dưới đèn mờ lặng ngồi lặng lẽ
Thạch lựu hồng tin có tin không
Ngựa ban buộc gốc thuỳ dương
Nơi nào mới có gió lành tây nam?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

The mùi phượng vĩ mấy vòng bao
Chóp nón viền khuya xanh biếc màu
Quạt xén vầng trăng che sắc thẹn
Xe rền tiếng sấm át lời trao
Đúng nơi cô tịch đèn vàng sẫm
Không chút tăm hơi lựu đỏ au
Dây cột ngựa Truy trơ gốc liễu
Tây nam gió mát tự nơi nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màn hương đuôi phượng nhiều tầng,
Mũ tròn xanh biếc bao lần may đêm.
Quạt che khuôn mặt trăng thềm,
Xe như tiếng sấm không êm át lời.
Từng ngồi đơn lẻ đèn mờ,
Hoa hồng thạch lựu tin thơ không thường.
Ngựa Ban buộc cội thuỳ dương,
Nơi nào có gió lành phương khôn (1) về.


(1) Phương khôn: hướng Tây Nam.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời