Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/05/2010 06:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 14/05/2010 06:31

無題(戶外重陰暗不開)

戶外重陰暗不開,
含羞迎夜復臨臺。
瀟湘浪上有煙景,
安得好風吹汝來?

 

Vô đề (Hộ ngoại trùng âm ám bất khai)

Hộ ngoại trùng âm ám bất khai,
Hàm tu nghênh dạ phục lâm đài.
Tiêu Tương lãng thượng hữu yên cảnh,
An đắc hảo phong xuy nhữ lai?

 

Dịch nghĩa

Ngoài cửa tối om, lòng những buồn,
Nửa đêm lại lên lầu với niềm nhung nhớ và nỗi thẹn thùng.
Cảnh Tiêu Tương sóng mờ pha khói,
Ước gì có ngọn gió lành mang chàng đến đây.


Hai bài này đều là những bài hấp thu được phong điệu dân ca, tình cảm nồng nàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngoài song bóng tối kín trời đêm,
E ấp canh khuya bước dạo thềm.
Cảnh sắc Tiêu Tương pha khói sóng,
Gió lành chàng hỡi đến bên em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Bóng tối ngoài sân phủ kín dày,
Lên lầu thẹn bước giữa khuya nay.
Tiêu Tương khói sóng còn thơ mộng,
Sao giục chàng nương gió tới đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngoài sân bóng tối ngập không trung,
Lên lầu đêm muộn ý thẹn thùng.
Tiêu Tương khói sóng bày cảnh sắc,
Gió mang chàng đến hộ ta cùng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài song bóng tối mịt mùng
Lầu bước ngập ngừng, lòng nhớ miên man.
Tiêu Tương sóng vổ sương loan
Ước gì ngọn gió lành mang chàng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên ngoài là màn đêm đen tối
Lại thẹn thùng bối rối lên lầu
Tiêu Tương khói sóng đượm màu
Gió lành ước có đưa mau chàng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoài cửa âm u bóng tối thêm
Lên lầu nuốt thẹn ngóng trời đêm
Tiêu Tương đầu sóng pha sương khói
Mong gió lành đưa anh tới em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn tênh ngoài cửa lùng bùng,
Nhung nhớ lên lầu nỗi thẹn thùng.
Cảnh nước Tiêu Tương mờ khói sóng,
Ước chàng theo gió đến ta cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đen kịt ngoài trời cửa chẳng mở
Ngại ngùng đêm dậy lại lên đài
Tiêu Tương sóng nước cảnh mây khói
Sao để gió đưa chàng tới đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời