Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/05/2010 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 07/05/2010 20:56

無題(照梁初有情)

照梁初有情,
出水舊知名。
裙衩芙蓉小,
釵茸翡翠輕。
錦長書鄭重,
眉細恨分明。
莫近彈棋局,
中心最不平。

 

Vô đề (Chiếu lương sơ hữu tình)

Chiếu lương sơ hữu tình,
Xuất thuỷ cựu tri danh.
Quần xái phù dung tiểu,
Thoa nhung phỉ thuý khinh.
Cẩm trường thư trịnh trọng,
Mi tế hận phân minh.
Mạc cận đàn kỳ cục,
Trung tâm tối bất bình.

 

Dịch nghĩa

Hữu tình như ánh bình minh chiếu vào rường nhà,
Xinh đẹp như đoá sen ló khỏi mặt nước.
Chéo quần thêu cánh phù dung nhỏ,
Đầu cài trâm phỉ thuý nhẹ xinh.
Bao lần dệt bức thư dài gởi người,
Nỗi sầu hiện rõ trên nét mày thanh mảnh.
Khuyên người chớ lại gần cuộc cờ,
Trong lòng sẽ buồn khi thấy chuyện bất bình.


Bài thơ mượn lời cô gái thất tình để ký thác nỗi sầu khổ thất ý của tác giả trong hoạn lộ. Trần Bá Hải trong bài “Thơ vô đề của Lý Thương Ẩn có nội dung gì? Nghệ thuật biểu hiện có đặc điểm gì?” in trong Cổ điển văn học tam bách đề cho rằng bài này là thơ đáp tặng người vợ. Ông viết: “Người xưa chú rằng: năm Lý Thương Ẩn 26 tuổi, sau khi vào kinh thi rớt khoa thi Bác học hoành từ, có gửi một bài thơ cho họ Vương, vợ mới cưới của ông, có lẽ họ Vương gửi thơ trước cho ông để an ủi việc thi hỏng, nên nhà thơ mới đáp tặng lại.”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Soi xà nắng hữu tình,
Ló nước sen lừng danh.
Tà áo phù dung điểm,
Đầu cài trâm thuý xanh.
Gấm thư bao lần dệt,
Mày liễu nét hận sinh.
Xin chớ gần cờ đó,
Trong lòng nổi bất bình.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tình nhà như nắng dọi,
Mặt hồ sen lung linh.
Sắc quần phù dung thắm,
Màu thoa phỉ thuý xinh.
Thư dài trân trọng gửi,
Mày thanh nét buồn in.
Cuộc cờ thôi gần gũi,
Lòng nguôi nỗi bất bình.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hữu tình như nắng rường nhà chiếu
Sen ló lên uyểu điệu lừng danh
Chéo quần thêu cánh phù dung
Trâm cài lông thuý nhẹ xinh tuyệt vời
Trịnh trọng viết thư dài trên gấm
Nét mi thanh nỗi hận rõ ràng
Cuộc cờ chớ lại bàn ngang
Trong lòng ắt thấy trăm ngàn bất an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chiếu xà nắng hữu tình
Soi nước sen lung linh
Quần kết phù dung nhỏ
Thoa cài phỉ thuý xanh
Gấm dài thư trịnh trọng
Mày mỏng hận phân minh
Chớ để lòng tranh thắng
Mau nguôi nỗi bất bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hữu tình nắng sáng chiếu đòn dông,
Xinh đẹp như sen ló nước dòng.
Tà áo phù dung thêu cánh nhỏ,
Đầu cài trâm ngọc nhẹ xanh hồng.
Bao lần thư dệt dài người gởi,
Hiện rõ mày thanh nỗi sầu đong.
Khuyên chớ nên gần cờ cuộc ấy,
Bất bình thấy chuyện sẽ buồn lòng.


(1) đòn dông: thanh gỗ bắc ngang trên đầu hàng cột chính giữa nhà tạo thành đỉnh cao của nóc nhà nối 2 mái.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời